Biologia

powrót

PROJEKT BIOLOGICZNY

„IZOLACJA I ROZDZIAŁ ELEKTROFORETYCZNY GENOMOWEGO DNA”

Uczniowie klasy I LO i II LO od lutego do końca kwietnia 2019r. realizowali projekt biologiczny z dziedziny współczesnej genetyki.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU: Rozwój genetyki wpływa na jakość życia ludzkiego.

CELE PROJEKTU:

 1. Zrozumiesz, dlaczego rozwój genetyki i biotechnologii molekularnej umożliwił rozwój medycyny i nauki.
 2. Wyjaśnisz, w jakim celu dokonuje się izolacji DNA (jaki jest cel izolowania DNA z komórek)?
 3. Dowiesz się, co to jest ELEKTROFOREZA, jak przebiega i gdzie ma zastosowanie.

Projekt realizowany był w trzech etapach:

 1. Przygotowanie merytoryczne – zdobywanie informacji w domu i szkole, praca w zespole.
 2. Udział w warsztatach laboratoryjnych w Centrum Nowoczesności w Toruniu – „Izolacja i rozdział elektroforetyczny genomowego DNA”.
 3. Przygotowanie sprawozdania, prezentacji multimedialnej z realizacji projektu.

Uczniowie pracowali w zespołach.

ZADANIA DLA GRUP:

 1. Wyszukaj w dostępnych źródłach i Internecie wiadomości zawartych w/w celach projektu.
  Źródła internetowe:
 2. Przygotuj referaty, zdjęcia,  portfolio tytułowego zagadnienia (do 19 marca 2019r.)
 3. Podczas warsztatów w CN w Toruniu dokładnie analizuj doświadczenia, zbieraj dokumentację (zdjęcia, karty pracy, zapisz wnioski).
 4. Po powrocie z warsztatów, dokonaj oceny  i zweryfikuj zebrane materiały. Przygotuj prezentację multimedialną podsumowującą waszą pracę zespołową i realizację projektu (zgodnie z tematem projektu) – do 16 kwietnia 2019r.

Możliwość komentowania została wyłączona.