Sukcesy

” Bo jeśli potrafisz o czymś marzyć,
to potrafisz także tego dokonać.”

Ogromny sukces
NASZYCH LICEALISTÓW!!!


EWD 2017-2019

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała po raz kolejny wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej opracowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych. Powstały one na podstawie wyników z egzaminów maturalnych w latach 2017 – 2019. Pozycje elipsy w układzie współrzędnych pozwalają na zakwalifikowanie szkoły do jednej z czterech typów placówek.  Analiza przedstawionych poniżej wykresów świadczy o tym, że nasze Liceum Ogólnokształcące we wszystkich badanych obszarach ma wysoki przyrost wiedzy.
Z języka polskiego jesteśmy szkołą wspierającą,
zaś z matematyki szkołą sukcesu. 

Gratulujemy naszym absolwentom, nauczycielom, wychowawcom i rodzicom, a absolwentów szkół podstawowych zapraszamy do LO w Radzanowie.

W obszarze z języka polskiego w naszym LO wskaźnik EWD wynosi 2,6
(zajęliśmy trzecie miejsce wśród szkół powiatu)
W obszarze z matematyki w naszym LO wskaźnik EWD wynosi 5,2
(zajęliśmy drugie miejsce wśród szkół powiatu)Agnieszka Waśka

Rok szkolny 2018/2019

I miejsce w zawodach Powiatu w LA w biegu na 100 m

II miejsce w zawodach Rejonu w LA w biegu na 100 m

II miejsce w zawodach Powiatu w LA w skoku w dal


Julia Brzezińska

Rok szkolny 2018/2019

Laureatka Akademii Przedsiębiorczości
Wydziału Nauk Ekonomicznych
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Laureaci Konkursu uzyskują Indeks na WNE,
czyli mogą studiować na jednym z pięciu kierunków realizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW.


Stypendyści
Prezesa Rady Ministrów:


Michał Wółkiewicz

Rok szkolny 2007/2008

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie


Michał Rama

Rok szkolny 2011/2012

Inżynieria lądowa i geodezja

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie


Natalia Krzewska

Rok szkolny 2012/2013

Absolwentka Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku

Uniwersytet Warszawski

Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia


Natalia Pątkowska

Rok szkolny 2013/2014

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Finanse i rachunkowość


Dawid Bońkowski

Rok szkolny 2014/2015

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Finanse i rachunkowość


Jarosław Bednarski

Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2016/2017

Uniwersytet Gdański

Informatyka i ekonometria


Anna Błocka

Rok szkolny 2017/2018

Uniwersytet Warszawski

Wydział Nauk Ekonomicznych


Magdalena Karpińska

Rok szkolny 2018/2019


Natalia Wojciechowska


Rok szkolny 2019/2020


Marcin Sztybor

Rok szkolny 2020/2021


Zuzanna Brzezińska

Rok szkolny 2020/2021


Możliwość komentowania została wyłączona.