Stypendystka Prezesa Rady Ministrów

Stypendia Prezesa Rady Ministrów to stypendia przyznawane przez Premiera. Szansę na ich otrzymanie mają uczniowie szkół średnich, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, na podstawie wysokich wyników w nauce. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy: otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w danej szkole lub uczniowie, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach co najmniej dobre. Otrzymanie zatem tego prestiżowego wyróżnienia nie jest łatwe. I wie o tym każdy uczeń, który zabiega o jego uzyskanie.
W tym roku uroczystość wręczenia dyplomów stypendium Prezesa Rady Ministrów, z ramienia delegatury Ciechanów, odbyła się 5 grudnia w oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Na terenie województwa mazowieckiego stypendia przyznano blisko 500 uczniom,  w naszym regionie otrzymało 42 uczniów,  w tym nasza
Natalia Wojciechowska – uczennica klasy II LO.
Serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, iż Natalia, jak i inni ciężko pracujący stypendyści, dzięki otrzymanej pomocy będą realizować swoje plany i najskrytsze marzenia. 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.